พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย วันที่ 18 สิงหาคม 2564

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

 เผยเเพร่: 2021-08-18 |  ผู้สนใจ: 60
 

พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย วันที่ 18 สิงหาคม 2564

พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

1.ปลานิล ขนาด 2-3 ซม. ราคาตัวละ 15 สตางค์ จำนวน 20,000 ตัว

2.ปลานิล ขนาด 3-5 ซม.ราคาตัวละ 20 สตางค์ จำนวน 3,500 ตัว

หมายเหตุ

1.ติดต่อสอบถามก่อนซื้อล่วงหน้า ที่หมายเลขโทรศัพท์

0 4493 3581 , 0 4493 3582

2.หยุดจำหน่ายวัน เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

  •   หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา
  •   ประกาศวันที่: 2021-08-18
  •   สิ้นสุดวันที่: 2021-08-18
  •   ติดต่อโทร: 044933581

Copyright © 2016-2021 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

 194  หมู่ 5  ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000