พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย วันที่ 30 เมษายน 2564

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

 เผยเเพร่: 2021-04-30 |  ผู้สนใจ: 56
 

พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย วันที่ 30 เมษายน 2564

พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย วันที่ 30 เมษายน 2564 ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

1.ปลานิลแปลงเพศ ขนาด 2-3 ซม. ราคาตัวละ 30 สต. จำนวน 19,500 ตัว

2.ปลานิลแดงแปลงเพศ ขนาด 2-3 ซม. ราคาตัวละ 40 สต. จำนวน 8,500 ตัว

3.ปลาไน ขนาด 2-3 ซม. ราคาตัวละ 10 สต. จำนวน 9,000 ตัว

4.ปลาตะเพียน ขนาด 5-7 ซม. ราคาตัวละ 0.35 สต. จำนวน 8,000 ตัว

smileyหมายเหตุ

1.ติดต่อสอบถามก่อนซื้อล่วงหน้า ที่หมายเลขโทรศัพท์

   0 4493 3581 , 0 4493 3582

2.หยุดจำหน่ายวัน เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

  •   หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา
  •   ประกาศวันที่: 2021-04-30
  •   สิ้นสุดวันที่: 2021-04-30
  •   ติดต่อโทร: 0-4493-3581,0-4493-3582

Copyright © 2016-2021 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

 194  หมู่ 5  ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000