พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย วันที่ 4 สิงหาคม 2565

พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

1.ปลานิลแปลงเพศ ขนาด 2-3  ซม. ราคาตัวละ 30 สตางค์ จำนวน 85,000 ตัว

2.ปลานิลแปลงเพศ ขนาด 3-5  ซม. ราคาตัวละ 50 สตางค์ จำนวน 40,000 ตัว

3.ปลานิลแดงแปลงเพศ ขนาด 2-3 ซม.ราคาตัวละ 40 สตางค์ จำนวน 29,000 ตัว

4.ปลานิลแดงแปลงเพศ ขนาด 3-5 ซม.ราคาตัวละ 60 สตางค์ จำนวน 5,000 ตัว

หมายเหตุ

1.ติดต่อสอบถามก่อนซื้อล่วงหน้า ที่หมายเลขโทรศัพท์

0 4493 3581 , 0 4493 3582

2.หยุดจำหน่ายวัน เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

  •   หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา
  •   ประกาศวันที่: 2022-08-04
  •   ประกาศสิ้นสุดเเล้วเมื่อวันที่: 2022-08-04 
  •   ติดต่อโทร: 0449332581
  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

     194  หมู่ 5  ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000    if-korat@hotmail.com   0-4493-3581,0-4493-3582   0-4493-3581,0-4493-3582