ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

จัดซื้อจัดจ้าง จ้างพัฒนาระบบงานทะเบียนและบันทึกข้อมูล เรื่อประมงแบบบรูณาการ (Fishing Info ) กองบริหา...

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

 เผยเเพร่: 2017-09-15  |   ข่าววันที่: 2017-09-15  |  254 ครั้งสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900