ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พระนครศรีอยุธยา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)...

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

 เผยเเพร่: 2018-06-07  |   ข่าววันที่: 2018-06-01  |  369 ครั้งประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ศพจ.เขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) (3 เม.ย.61)...

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

 เผยเเพร่: 2018-04-04  |   ข่าววันที่: 2018-04-03  |  199 ครั้งประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ศพจ.เขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)...

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

 เผยเเพร่: 2018-02-05  |   ข่าววันที่: 2018-02-05  |  206 ครั้งประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ...

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

 เผยเเพร่: 2018-02-05  |   ข่าววันที่: 2018-02-05  |  248 ครั้ง
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พระนครศรีอยุธยา

 32 ม.2 ต.โพแตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290