จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานประมงจังหวัดระนอง

  •  Hits 10 อันดับ
  • ประวัติ/สำนักงานประมงจังหวัดระนอง.. (2,508)  สำนักงานประมงอำเภอเมืองระนอง.. (1,883) ประกาศ สำนักงานประมงจังหวัดระนอง เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประมินสมรรถนะในตำแหน่งนักวิชาการประมง .. (1,597) สำนักงานประมงอำเภอสุขสำราญ.. (1,542) สำนักงานประมงอำเภอกะเปอร์.. (1,518) สำนักงานประมงอำเภอละอุ่น.. (1,353) ทำเนียบประมงจังหวัดระนอง.. (1,339) สำนักงานประมงอำเภอกระบุรี.. (1,309) ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.. (1,176) จังหวัดระนอง ออกตรวจบูรณาการเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการทำประมงที่ถูกกฎหมาย.. (1,163)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดระนอง

      ที่ตั้งสำนักงาน                     สำนักงานประมงจังหวัดระนอง  ตั้งอยู่ชั้น 2 ภายในอาคารสำนักงานศูนย์ราชการจังหวัดระนอง  ริมถนนเพชรเกษม  หลักกิโลเมตรที่ 620  หมู่ที่ 3  ตำบลบางริ้น  อำเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง  ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศใต้ ประมาณ  8  กิโลเมตร