ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากพนัง

กระดานข่าวประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2564...

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-09-06  |   ข่าววันที่: 2021-08-16  |  26 ครั้ง


กระดานข่าวประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ศจร.ปากพนังกระดานข่าว ประจำวันที่ 16-30 มิถุนายน 2564...

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-07-04  |   ข่าววันที่: 2021-07-01  |  70 ครั้ง


กระดานข่าว ประจำวันที่ 1-15 มิถุนายน 2564 ศจร.ปากพนัง


กระดานข่าว ประจำวันที่ 1-15 มิถุนายน 2564...

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-07-04  |   ข่าววันที่: 2021-06-16  |  80 ครั้ง


กระดานข่าว ประจำวันที่ 1-15 มิถุนายน 2564 ศจร.ปากพนัง  •  Hits 10 อันดับ
  • วันที่ 8 ก.พ.60 เวลา 0930 พล.ร.ต.มนตรี รอดวิเศษ เสธ ทรภ.2/หน.ฝอ.ศรชล.เขต 2 ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ จนท.ศูนย์ควบคุมการแจ้ง เข้า-ออก เรือประมง ปากพนัง.. (1,502)  ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดห้วงเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนและเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ สำหรับปีการประมง 2563 -2564 .. (1,349) แผ่นพับประชาสัมพันธ์ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปากพนัง.. (888) ประชาสัมพันธ์สำนักงานประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช.. (859) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 60 ศจร.ปากพนัง ได้จัดประชุมผู้ประกอบกิจการแพปลา/ท่าเทียบเรือประมง.. (855) วันที่ 10 มีนาคม 61 เวลา 10.30 -17.00 น. ศจร.เขต 2 (สงขลา) ได้จัดกิจกรรมแข่งกีฬาเชื่อมสัมพันธ์สานสามัคคี ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดครั้งที่ 1 .. (716) ขั้นตอนการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง.. (644) ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมประมงเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมงพื้นบ้าน .. (640) รายงานประจำเดือน.. (639) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่งานวิทยุสื่อสาร.. (621)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากพนัง

     เลขที่ 147 หมู่ 4 ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80370