ความรู้ด้านการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

E-book ความรู้ด้านการประมง...

ความรู้ด้านการประมง

 เผยเเพร่: 2017-02-24  |   ข่าววันที่: 2017-02-24  |  295 ครั้งสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000