งานโครงการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

การฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง 2564...

งานโครงการ

 เผยเเพร่: 2021-02-03  |   ข่าววันที่: 2021-02-02  |  414 ครั้ง


                วันที่ 2 กุม


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

 หมู่ที่ 7 ตำบลกำแพง  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  91110