การฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง 2564

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูล

การฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง 2564 

งานโครงการ

 เผยเเพร่: 2021-02-03  |   ข่าววันที่: 2021-02-02 |  อ่าน: 454 ครั้ง
 

                วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรในโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กิจกรรมย่อยพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปปลาดุกในจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีเกษตรกรในจังหวัดสตูลเข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 30 ราย

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูล

 หมู่ที่ 7 ตำบลกำแพง  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  91110