•  Hit 20 อันดับ
  • การเปลี่ยนแปลงช่วงฤดูน้ำแดง 2563.. (383)  ประวัติหน่วยป้องกันและปราบปรรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา.. (167) ประชาสัมพันธ์ฤดูน้ำแดง 63.. (146) ควบคุมการทำการประมง 3-5 มิ.ย.63.. (135) ควบคุม 6-8 ม.ค.63.. (135) โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 63 12 ธ.ค.62.. (131) ควบคุมการประมง 21-23 ม.ค.63.. (128) ปรับปรุงภูมิทัศน์หน่วยฯ.. (128) มอบอินทผาลัม.. (127) ปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ ยะลา.. (123) ควบคุม 10-12 ม.ค.63.. (123) ร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก ร.ร.เขื่อนบางลาง ยะลา.. (123) อ.ยิ้มและวันดินโลก.. (122) อำเภอยิ้มเคลื่อนที่.. (121) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ.. (121) พัฒนาหน่วยฯ.. (119) ควบคุมการประมง 24-26 ก.พ.63.. (113) ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 3 มิ.ย.63 นราธิวาส.. (109) 5 ธันวาคม .. (107) ควบคุมการประมง 6-8 ธ.ค.62.. (105)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 หน่วยป้องกันและปราปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา

     หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา หมู่ที่ 1ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130