ข่าวสารประชาสัมพันธ์เดือนพฤศจิกายน 2563 หน่วยป้องกันและปราปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา

  •  Hit 20 อันดับ
  • การเปลี่ยนแปลงช่วงฤดูน้ำแดง 2563.. (502)  ประวัติหน่วยป้องกันและปราบปรรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา.. (231) รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 4-6 สิงหาคม 2563.. (231) ควบคุมการทำการประมง 3-5 มิ.ย.63.. (230) ปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ ยะลา.. (230) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ.. (220) ประชาสัมพันธ์ฤดูน้ำแดง 63.. (219) ผู้ว่าฯยะลา ปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อความสิริมงคลแก่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลางยะลา.. (207) พัฒนาหน่วยฯ.. (195) ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 3 มิ.ย.63 นราธิวาส.. (195) กิจกรรมแข่งขันกีฬา สานสัมพันธ์ FC.. (189) ควบคุม 10-12 ม.ค.63.. (189) พัฒนาหน่วยฯ 28 พ.ค.63.. (188) มอบอินทผาลัม.. (185) ปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ 63.. (184) ปรับปรุงภูมิทัศน์หน่วยฯ.. (179) ควบคุมการประมง 21-23 ม.ค.63.. (173) โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 63 12 ธ.ค.62.. (173) ควบคุม 6-8 ม.ค.63.. (172) ควบคุม 18-20 พ.ค.63.. (170)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 หน่วยป้องกันและปราปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา

     หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา หมู่ที่ 1ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130