ข่าวกิจกรรม ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน.. (968)  มาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทางจุลชีววิทยา.. (664) รายชื่อสถานประกอบการ.. (519) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (510) ทำเนียบผู้บริหาร.. (482) การถ่ายโอนภารกิจ.. (463) ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด ในวันที่ ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ ณ ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี .. (436) มาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทางกายภาพ.. (432) ผู้อำนวยการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี.. (397) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ หารสำเภาแตก.. (392) ปิดงบ สานสัมพันธ์ สร้างสามัคคี.. (392) ตรวจประเมินคุณภาพภายในระบบ ISO/IEC 17020.. (367) จิตอาสาพัฒนาวัดเกษมบำรุง.. (362) ปล่อยปลาท่ากระจาย อำเภอท่าชนะ.. (353) กฎระเบียบ/หลักเกณฑ์การส่งออก/มาตรฐานการส่งออก.. (350) ทำบุญปีใหม่ 2563.. (344) ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม.. (311) กีฬาประมงสัมพันธ์ ซีซั่น 2.. (294) ฝึกอบรม ''เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ''.. (260) ต้อนรับ ฯพณฯ เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (245)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี

     20/62  หมู่ 7  ตำบลท่าข้าม  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84130