สขร ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำปทุมธานี

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำปทุมธานี

 39 หมู่ 1 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120