ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำปทุมธานี (สขร.1)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำปทุมธานี


ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำปทุมธานี (สขร.1) ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำปทุมธานี (สขร.1)

ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำปทุมธานี (สขร.1)

ปี 2566
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำปทุมธานี (สขร.1)

ปี 2565
มกราคม
กุมภาพันธ์ 
มีนาคม 
เมษายน 
พฤษภาคม
มิถุนายน 
กรกฎาคม 
สิงหาคม 
กันยายน 
ตุลาคม 
พฤศจิกายน 
ธันวาคม
 
ปี 2564
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

 

ปี 2563
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

 

ปี 2562
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

 

ปี 2561
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำปทุมธานี

    รายละเอียด 39 หมู่ 1 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  email  genetic.pathumthani@gmail.com  โทรศัพท์ 02-904-1557  FAX 02-904-1558  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6