ประวัติหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์

  •  Hits 10 อันดับ
  • ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ.. (2,266)  ทำเนียบผู้บริหาร.. (1,666) ประวัติหน่วยงาน.. (1,125) ระดับน้ำบึงบอระเพ็ด.. (1,081) จำหน่ายพันธุ์ปลา.. (856) ประชุมคณะขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2563.. (747) ปลาประจำหน่วยงาน.. (739) รายงานสถานการณ์น้ำ วันที่ 5 กันยายน 2562 .. (707) นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามงานบึงบอระเพ็ด ตรวจความเรียบร้อยทำนบกันน้ำ (ฝายบึงบอระเพ็ด) และปล่อยพันธุ์ปลา โดยมีผู.. (647) ศูนย์วิจัยเเละพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์) สนับสนุนพันธุ์ปลาเพื่อนำไปปล่อยเสริมความเป็นสิริมงคลในเทศกาลตรุษจีน.. (641)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์

     ตู้ปณ.31 ม.1 ต.แควใหญ่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000