ขอเชิญชาวประมงผู้ควบคุมเรือ/เจ้าของเรือ/ผู้ประกอบการเรือ เข้าประชุม ระเบียบกฏหมายใหม่ ในวันอังคารที่9ตุลาคม2561 ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออกประจวบคีรีขันธ์ เวลา13.30น. ด่านตรวจประมงประจวบคีรีขันธ์


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงประจวบคีรีขันธ์

     ถนนปิ่นอนุสรณ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000    pipoprachuap@gmail.com   032-602432   -