ประกาศ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก เรือประมง ประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญประชุมชี้แจง เพื่อทำความเข้าใจและรับฟังปัญหา/อุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ ของผู้ประกอบการเรือประมง ผู้ประกอบการท่าเรือ ผู้ประกอบการแพปลา ในวันศุกร์ ที่7 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก เรือประมง ประจวบคีรีขันธ์ เวลา09.30น. ด่านตรวจประมงประจวบคีรีขันธ์


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงประจวบคีรีขันธ์

     ถนนปิ่นอนุสรณ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000    pipoprachuap@gmail.com   032-602432   -