ภาพบรรยากาศ ที่เชิญชาวประมงเข้าร่วมประชุม วันที่ 26 ก.ค.61 เรื่องกฎหมายแรงงานๆ. ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ประจวบคีรีขันธ์. ด่านตรวจประมงประจวบคีรีขันธ์


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงประจวบคีรีขันธ์

     ถนนปิ่นอนุสรณ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000    pipoprachuap@gmail.com   032-602432   -