ประกาศ การเตรียมเครื่องมือประมงพาณิชย์ (เพื่อเข้ารับการตรวจมาตรฐานเครื่องมือประมง รอบปีการประมง 2561-2562) ด่านตรวจประมงประจวบคีรีขันธ์

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความ