ภาพผู้บริหาร ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

วันที่ 19 ส.ค. 63 ระดับน้ำในกว๊านพะเยา...

ภาพผู้บริหาร

 เผยเเพร่: 2020-08-19  |   ข่าววันที่: 2020-08-19  |  193 ครั้งสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000 โทร.054-431251 โทรสาร.054-480266 E-mail : ifphayao@gmail.com ติดต่อซื้อพันธุ์ปลา 054-480527