ข่าวกิจกรรม ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติศูนย์.. (4,092)  ราคาพันธุ์ปลาที่จำหน่ายประจำเดือน เมษายน 2564.. (3,970) ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา).. (1,913) cpue.. (1,815) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (1,339) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน.. (1,268) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน 60.. (1,144) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 2.. (1,139) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 8.. (1,041) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 5.. (985) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 7.. (965) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 6.. (960) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 3.. (958) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 4.. (907) รับสมัครพนักงานราชการ.. (844) ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ใ.. (809) FMD 60.. (808) zoning.. (786) กิจกรรมมอบพันธุ์ปลาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 60.. (742) รายงานบัญชีศูนย์วิจัยและพัฒาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา) 2560.. (714)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000 โทร.054-431251 โทรสาร.054-480266 E-mail : ifphayao@gmail.com ติดต่อซื้อพันธุ์ปลา 054-480527