ข่าวกิจกรรม กลุ่มสารวัตรเเละกักกันสัตว์น้ำ

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • กลุ่มสารวัตรและกักกันสัตว์น้ำ ร่วมตรวจตลาดขายส่งและห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล.. (772)  กลุ่มสารวัตรและกักกันสัตว์น้ำ ร่วมบูรณาการตรวจร้านค้าปัจจัยการผลิต ในพื้นที่นครปฐม และราชบุรี.. (637) กลุ่มสารวัตรและกักกันสัตว์น้ำ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำฯ ร่วมบูรณาการตรวจร้านค้าปัจจัยการผลิต.. (569) กลุ่มสารวัตรและกักกันสัตว์น้ำ ร่วมบูรณาการตรวจร้านค้าปัจจัยการผลิต ในจังหวัดสมุทรปราการ.. (513) เจ้าหน้าที่กลุ่มสารวัตรและกักกันสัตว์น้ำ ได้เข้าร่วมบูรณาการตรวจสอบการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (498) กลุ่มสารวัตรและกักกันสัตว์น้ำ ร่วมบูรณาการตรวจสินค้าเกษตรเพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ในเทศกาลสงกรานต์ 2560.. (487) การตรวจร้านค้าปัจจัยการผลิต .. (479) หัวหน้ากลุ่มสารวัตรและกักกันสัตว์น้ำเป็นวิทยากรบรรยายฯ.. (458) กลุ่มสารวัตรและกักกันสัตว์น้ำ ร่วมบูรณาการเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตรวจสอบสัตว์น้ำผิดกฎหมาย.. (421) กลุ่มสารวัตรและกักกันสัตว์น้ำ (Fish Inspector and Quarantine Group).. (420) กลุ่มสารวัตรและกักกันสัตว์น้ำ ร่วมบูรณาหน่วยงานต่างๆ จับกุมการกระทำความผิด.. (415) กลุ่มสารวัตรและกักกันสัตว์น้ำ ประชุมแผนงานยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ.. (394) หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ออกปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าเกษตร ช่วงเทศกาลตรุษจีน 2561.. (370) กลุ่มสารวัตรและกักกันสัตว์น้ำ ร่วมบูรณาการตรวจสินค้าเกษตรเพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ในเทศกาลวันสารทจีน 2560.. (361) เจ้าหน้าที่กลุ่มสารวัตรและกักกันสัตว์น้ำ ร่วมบูรณาการ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำ.. (344) เจ้าหน้ากลุ่มสารวัตรและกักกันสัตว์น้ำ ร่วมบูรณาการตรวจร้านค้าปัจจัยการผลิต .. (293) เจ้าหน้ากลุ่มสารวัตรและกักกันสัตว์น้ำ ร่วมบูรณาการตรวจร้านค้าปัจจัยการผลิต ในจังหวัดพิษณุโลก.. (280) เจ้าหน้าที่กรมประมงร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ ตรวจสอบสัตว์น้ำตามพระราชบัญญัติสงวนฯ .. (270) เจ้าหน้าที่กรมประมง ลงตรวจพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม .. (172) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เข้าร่วมตรวจสอบสถานที่ผลิตฯ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ.. (123)