วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ข้อมูลหน่วยงาน

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-12-10  |   ข่าววันที่: 2017-12-01 |  อ่าน: 221 ครั้ง
 

วิสัยทัศน์

  "พัฒนาสู่ความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรประมงอย่างมั่นคง  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน"

พันธกิจ

  • พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้ผลิตสัตว์น้ำปลอดภัย พึ่งพาตนเองได้ และมีความมั่นคงในอาชีพ
  • พัฒนาการผลิตในฟาร์มเลี้ยง และเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำธรรมชาติ
  • เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ
  • พัฒนางานวิจัย  และถ่ายทอดผลงานสู่ทรัพยากรบุคคลในองค์กร


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ เนื่องใน งานวันประมงน้อมเกล้าฯ "ปลานิลของพ่อ".. (553)  ประกาศ แจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมสถานการณ์ภัยแล้งด้านการประมง ประจำปี 2560.. (395) ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.. (357) ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน.. (305) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา.. (299) หน้าที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ.. (299) รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.. (287) ประชุมประชาคมภายใต้โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรกรด้านการประมง.. (260) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560.. (260) อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ด้านการประมง .. (255) ประวัติสำนักงาน.. (246) สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอนออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่.. (228) ตรวจติดตามงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน.. (226) วิสัยทัศน์ พันธกิจ.. (221) ตรวจติดตามงานโครงการ และเยี่ยมเยียนเกษตรกร ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน.. (216) ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานด้านการเกษตร การเลี้ยงสัตว์และการประมง.. (213) มอบปัจจัยโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง .. (205) ประกาศ เตรียมการรับสถานการณ์ภัยธรมชาติ (อุทกภัย) ปี พ.ศ. 2560.. (201) ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานด้านการเกษตร การเลี้ยงสัตว์และการประมง.. (200) โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน.. (195)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

     ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่  ชั้น 1 ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000