บุคลากร สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

-ว่าง-

ประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน
    


-ว่าง-

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
    
นางสาวศิริพร วุทธาคง

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
    
นายวัทธิกร ปัญญา

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
    


นางสาวจุฑาทิพย์ อุปคำ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
    
นายอิทธิไกร แสงโชติ

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    
นายณัฐพนธ์ กองติ๊บ

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    


นายสามารถ คงกุล

ประมงอำเภอขุนยวม
    
นายวชิระ ศรีอ่ำ

ประมงอำเภอปาย
    
นายพัฒนา คีรีอร่ามรัศมี

ประมงอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
    
นายทศพร สงวนศรี

ประมงอำเภอสบเมย
    
-ว่าง-

ประมงอำเภอแม่สะเรียง
    


นายชวา มีเอกภาพ

นักวิชาการประมง
    
นายสุรพล นันตาคำ

เจ้าหน้าที่ประมง
    
ว่าง


    
นางสาวสุชาวดี ศิริวิชัย

นักวิชาการประมง
    
นายธิติวุฒิ ส่าเหล่ทู

พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่  ชั้น 1 ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000    fpo-maehongson@dof.in.th   053-611346   053-611346   แฟนเพจ