ประวัติสำนักงาน

 สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประวัติสำนักงาน 

ข้อมูลหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-12-10  |   ข่าววันที่: 2017-12-01 |  อ่าน: 466 ครั้ง
 

     สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2523 เดิมตั้งอู่ที่ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน อาครหลังเก่า และต่อมา ในปี พ.ศ. 2554 ได้ย้ายสำนักงานประมงจังหวัดมาตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังใหม่จนถึงปัจจุบัน 

 • รายนามผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 1. นายสุรจิตร     เปรียญญารัตน์                           1 มิถุนายน 2523  -  15 ธันวาคม 2523
 2. นายสุชาติ      วิเชียรสวรรค์                              1 ธันวาคม 2523  -  16 พฤศจิกายน 2524
 3. นายบุญลพ    ชัยงามเมือง                               1 มกราคม 2525  -  15 ตุลาคม 2527
 4. นายนิมิต        อุดมสวัสดิ์                                 15 ตุลาคม 2527  -  1 มกราคม 2531
 5. นายสามารถ   เดี่ยวทิพย์สุคน                           1 มกราคม 2531  -  16 กุมภาพันธ์ 2534
 6. นายถิรชาติ     จันทร์อินทร์                               16 กุมภาพันธ์ 2534  -  17 พฤศจิกายน 2537
 7. นายบุญเลิศ    สามชัย                                     17 พฤศจิกายน 2537  -  15 ตุลาคม 2540
 8. นายปิยะพงษ์  เชื้อเจ็ดตน                                20 ตุลาคม 2540  -  5 พฤศจิกายน 2542
 9. นายนานิตย์    ฉายประเสริฐ                              8 พฤศจิกายน 2542  -  30 กันยายน 2546
 10. นายชด          ชาญณรงค์                                 1 ตุลาคม 2546  -  30 กันยายน 2553
 11. นายยงยุทธ    อนากรสวัสดิ์                               23 ธันวาคม 2553  -  30 มีนาคม 2554
 12. นายณัฐพล     ฤกษ์สังเกตุ                                10 เมษายน 2555  -  20 มีนาคม 2558
 13. นายประเสริฐ  ชาปู่                                           17 มีนาคม 2555  -  20 พฤศจิกายน 2559
 14. นายเจริญ       อิสระเสรี                                     30 มกราคม 2560  -  28 กุมภาพันธ์ 2560
 15. นายธามธนิน   สอนสุภาพ                                  1 มิถุนายน 2560  -  18 ธันวาคม 2561
 16. นางวนิดา  ใสสว่าง                                            7 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน

 


 Tags

 •  Hit 20 อันดับ
 • รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.. (1,093)  ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ เนื่องใน งานวันประมงน้อมเกล้าฯ "ปลานิลของพ่อ".. (665) ประกาศ แจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมสถานการณ์ภัยแล้งด้านการประมง ประจำปี 2560.. (559) หน้าที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ.. (539) ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.. (477) ประวัติสำนักงาน.. (466) แบบเนอร์.. (438) ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน.. (411) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา.. (401) วิสัยทัศน์ พันธกิจ.. (395) ประชุมประชาคมภายใต้โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรกรด้านการประมง.. (389) อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ด้านการประมง .. (366) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560.. (340) สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอนออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่.. (328) ตรวจติดตามงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน.. (322) ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานด้านการเกษตร การเลี้ยงสัตว์และการประมง.. (318) ตรวจติดตามงานโครงการ และเยี่ยมเยียนเกษตรกร ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน.. (317) ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานด้านการเกษตร การเลี้ยงสัตว์และการประมง.. (316) มอบปัจจัยโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง .. (304) ประกาศ เตรียมการรับสถานการณ์ภัยธรมชาติ (อุทกภัย) ปี พ.ศ. 2560.. (285)

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

   ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่  ชั้น 1 ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000