แผนการมอบพันธุ์สัตว์น้ำแก่เกษตรกร โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560

 สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร


แผนการมอบพันธุ์สัตว์น้ำแก่เกษตรกร โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 

กิจกรรมประชาสัมพันธ์


จังหวัดกำแพงเพชร กำหนดมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 รายละเอียด ดังนี้

วันที่ 10 มกราคม 2559  สถานที่มอบปัจจัยการผลิต ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ

1.อำเภอเมืองกำแพงเพชร เกษตรกร 118 ราย

2.อำเภอพรานกระต่าย เกษตรกร 52 ราย

3.อำเภอลานกระบือ เกษตรกร 71 ราย

4.อำเภอทรายทองวัฒนา เกษตรกร 87 ราย

5.อำเภอไทรงาม เกษตรกร 73 ราย

6.อำเภอโกสัมพีนคร เกษตรกร 47 ราย

วันที่ 11 มกราคม 2559 สถานที่มอบปัจจัยการผลิต ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ

1.อำเภอคลองขลุง เกษตรกร 47 ราย

2.อำเภอบึงสามัคคี เกษตรกร 50 ราย

3.อำเภอขาณุวรลักษบุรี เกษตรกร 112 ราย

4.อำเภอปางศิลาทอง เกษตรกร 48 ราย

5.อำเภอคลองลาน เกษตรกร 53 ราย

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร

     ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร  ชั้น 3   ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย  ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร 62000 https://www.facebook.com/kamphang.fish    kamphang_fish@hotmail.co.th   055-705062-3   055-705062-3   แฟนเพจ