นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือค่าขนส่งให้กับสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกร ตามโครงการจัดการผลผลิตเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืนปีการผลิต ๒๕๖๔ / ๖๕ (มันสำปะหลัง)

 สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร


นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือค่าขนส่งให้กับสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกร ตามโครงการจัดการผลผลิตเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืนปีการผลิต ๒๕๖๔ / ๖๕ (มันสำปะหลัง) นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือค่าขนส่งให้กับสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกร

ตามโครงการจัดการผลผลิตเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืนปีการผลิต ๒๕๖๔ / ๖๕ (มันสำปะหลัง)

แก่สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกร จำนวน ๓๑๑ ราย เงินช่วยเหลือค่าขนส่ง (ตันละ ๓๐ บาท) จำนวนเงิน ๕๘๘,๑๒๗ บาท

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขยายธุรกิจสหกรณ์ และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกร

ในการร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกร ด้านการลดต้นทุนในการขนส่ง

ผลผลิตการเกษตร ณ ณ ลานตากผลผลิตการเกษตร สหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด หมู่ที่ ๔ ตำบลทรงธรรม

อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไขย ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร

     ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร  ชั้น 3   ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย  ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร 62000 https://www.facebook.com/kamphang.fish    kamphang_fish@hotmail.co.th   055-705062-3   055-705062-3   แฟนเพจ