นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นางสาวพัชรี สิงห์สม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับนายอำเภอคลองขลุง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร และกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ร่วมหารือเกี่ยวกับผลกระทบของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง กรณีการสร้างฝายเรียงหิน ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ

 สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร


นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นางสาวพัชรี สิงห์สม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับนายอำเภอคลองขลุง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร และกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ร่วมหารือเกี่ยวกับผลกระทบของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง กรณีการสร้างฝายเรียงหิน ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นางสาวพัชรี สิงห์สม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับนายอำเภอคลองขลุง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร และกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ร่วมหารือเกี่ยวกับผลกระทบ ของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง กรณีการสร้างฝายเรียงหิน ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ โดยมี นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร

     ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร  ชั้น 3   ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย  ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร 62000 https://www.facebook.com/kamphang.fish    kamphang_fish@hotmail.co.th   055-705062-3   055-705062-3   แฟนเพจ