เข้าร่วมโครงการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร “การพัฒนาฟื้นฟูคลองวังน้ำ” หมู่ที่ ๔ ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน๑๐๐,๐๐๐ ตัว และร่วมปลูกต้นไม้บริเวณรอบคลองวังน้ำ

 สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร


เข้าร่วมโครงการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร “การพัฒนาฟื้นฟูคลองวังน้ำ” หมู่ที่ ๔ ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน๑๐๐,๐๐๐ ตัว และร่วมปลูกต้นไม้บริเวณรอบคลองวังน้ำ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ประมงอำเภอคลองขลุง และประมงอำเภอคลองลาน เข้าร่วมโครงการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร “การพัฒนาฟื้นฟูคลองวังน้ำ” หมู่ที่ ๔ ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน๑๐๐,๐๐๐ ตัว และร่วมปลูกต้นไม้บริเวณรอบคลองวังน้ำ โดยมีนางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพขร เป็นประธานในพิธี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร

     ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร  ชั้น 3   ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย  ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร 62000 https://www.facebook.com/kamphang.fish    kamphang_fish@hotmail.co.th   055-705062-3   055-705062-3   แฟนเพจ