นายจรูญศักดิ์เพชรศรี ผู้ตรวจราชการกรม เขต ๑๘ เป็นประรานในการประชุมหน่วยงานกรมประมงจังหวัดกำแพงเพชรและคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จ (FC) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

 สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร


นายจรูญศักดิ์เพชรศรี ผู้ตรวจราชการกรม เขต ๑๘ เป็นประรานในการประชุมหน่วยงานกรมประมงจังหวัดกำแพงเพชรและคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จ (FC) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร    273   เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมบรรยาย ในหัวข้อเรื่องการขึ...  139  ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค   131  นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระท...  128  ประชุมติดตามและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการโครงการตามแผนการตรวจราชการ   112  ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบ...  111  ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ "หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้"   109  พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคสุกรในพื้นที...  94  ข่าวประชาสัมพันธ์ งาน "จิบกาแฟ แชร์ความคิด" ประจำเดือนมกราคม 2565    89  บริการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอปางศิลาทอ...  85


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร

     ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร  ชั้น 3   ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย  ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร 62000 https://www.facebook.com/kamphang.fish    kamphang_fish@hotmail.co.th   055-705062-3   055-705062-3   แฟนเพจ