ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำการประมงผิดกฎหมาย ตามมาตรา ๕๖ หลังจากได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีการทำการประมงบริเวณเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ บริเวณคูเมืองอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์ฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ “ฤดูน้ำแดง”-ของจังหวัดกำแพงเพชร

 สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร


ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำการประมงผิดกฎหมาย ตามมาตรา ๕๖ หลังจากได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีการทำการประมงบริเวณเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ บริเวณคูเมืองอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์ฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ “ฤดูน้ำแดง”-ของจังหวัดกำแพงเพชร นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชร  มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดบึงบอระเพ็ด ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำการประมงผิดกฎหมาย ตามมาตรา ๕๖ หลังจากได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีการทำการประมงบริเวณเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ บริเวณคูเมืองอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์ฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ “ฤดูน้ำแดง”ของจังหวัดกำแพงเพชร ในระหว่างวันที่ ๑๖ พ.ค. ๖๕- ๑๕ ส.ค. ๖๕ 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!