ลงพื้นที่สำรวจผลผลิตสัตว์น้ำ (กิจกรรมทอดแห) ณ แหล่งน้ำบ้านวังเฉลียง หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ได้รับงบประมาณตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดกำแพงเพชร

 สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร


ลงพื้นที่สำรวจผลผลิตสัตว์น้ำ (กิจกรรมทอดแห) ณ แหล่งน้ำบ้านวังเฉลียง หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ได้รับงบประมาณตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดกำแพงเพชร วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕

นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยประมงอำเภอพรานกระต่าย ลงพื้นที่สำรวจผลผลิตสัตว์น้ำ (กิจกรรมทอดแห)
ณ แหล่งน้ำบ้านวังเฉลียง หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ได้รับงบประมาณตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบเหลือจ่าย) กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและมาตรฐานด้านประมง (เพิ่มผลผลิตการเกษตรด้านประมง)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องผลการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงป...  172   เข้าร่วมโครงการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร “การพัฒนาฟื้นฟูคลองว...  94  สัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ ซากสัตว์ป่าดังกล่...  85  เครื่องมือที่กำหนดห้ามใช้ทำการประมง ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘   74  นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัด...  72  นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือค่าขนส่งให...  70  นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นางสาวพัชรี สิงห์สม หัวหน้าก...  68  นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชรมอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง...  64  นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพกา...  64  นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพกา...  64


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร

     ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร  ชั้น 3   ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย  ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร 62000 https://www.facebook.com/kamphang.fish    kamphang_fish@hotmail.co.th   055-705062-3   055-705062-3   แฟนเพจ