กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมกับประมงอำเภอพรานกระต่าย ดำเนินการดรวจสอบร้านค้าปัจจัยการผลิต ในเขตพื้นที่ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

 สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร


กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมกับประมงอำเภอพรานกระต่าย ดำเนินการดรวจสอบร้านค้าปัจจัยการผลิต ในเขตพื้นที่ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงร่วมกับประมงอำเภอพรานกระต่าย
ดำเนินการดรวจสอบร้านค้าปัจจัยการผลิต จำนวน ๒ ร้าน ร้านสายรุ้ง หนูหอมและร้านธนารักษ์ฟาร์มปลาดุก ในเขตพื้นที่ตำบลหนองหัววัว
อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!