กิจกรรม “๑ เมษายน วันข้าราฃการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน” โดยหน่วยงานจากกรมประมงได้สนับสนุนพันธ์ุปลาแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมงาน ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ.หนองไม้แดง ม.๗ ต.หนองหลวงอ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร

 สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร


กิจกรรม “๑ เมษายน วันข้าราฃการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน” โดยหน่วยงานจากกรมประมงได้สนับสนุนพันธ์ุปลาแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมงาน ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ.หนองไม้แดง ม.๗ ต.หนองหลวงอ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาและส่งสริมอาชีพ การประมงและ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรม “๑ เมษายน  วันข้าราฃการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน” โดยหน่วยงานจากกรมประมงได้สนับสนุนพันธ์ุปลา แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมงานซึ่งกิจกรรมนี้จัดโดยสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร มีนายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ.หนองไม้แดง ม.๗ ต.หนองหลวงอ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เข้าร่วมโครงการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร “การพัฒนาฟื้นฟูคลองว...  97   สัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ ซากสัตว์ป่าดังกล่...  91  เครื่องมือที่กำหนดห้ามใช้ทำการประมง ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘   75  นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัด...  73  นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือค่าขนส่งให...  71  นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นางสาวพัชรี สิงห์สม หัวหน้าก...  70  นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้...  68  นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพกา...  66  นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพกา...  65  นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชรมอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง...  64


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร

     ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร  ชั้น 3   ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย  ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร 62000 https://www.facebook.com/kamphang.fish    kamphang_fish@hotmail.co.th   055-705062-3   055-705062-3   แฟนเพจ