ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานะการประกอบกิจการ การเลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarki หรือ Cherax spp. เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และเยี่ยมเยียนฟาร์มเพาะพันธุ์กบ ในพื้นที่ตำบลแสนตอและ ตำบลดอนแตง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

 สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร


ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานะการประกอบกิจการ การเลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarki หรือ Cherax spp. เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และเยี่ยมเยียนฟาร์มเพาะพันธุ์กบ ในพื้นที่ตำบลแสนตอและ ตำบลดอนแตง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 26 มีนาคม 2565

นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานะการ

ประกอบกิจการ การเลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarki หรือ Cherax spp.เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และเยี่ยมเยียนฟาร์มเพาะพันธุ์กบ

ในพื้นที่ตำบลแสนตอและ ตำบลดอนแตง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เข้าร่วมโครงการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร “การพัฒนาฟื้นฟูคลองว...  97   สัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ ซากสัตว์ป่าดังกล่...  91  เครื่องมือที่กำหนดห้ามใช้ทำการประมง ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘   75  นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัด...  73  นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือค่าขนส่งให...  71  นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นางสาวพัชรี สิงห์สม หัวหน้าก...  70  นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้...  68  นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพกา...  66  นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพกา...  65  นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชรมอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง...  64


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร

     ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร  ชั้น 3   ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย  ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร 62000 https://www.facebook.com/kamphang.fish    kamphang_fish@hotmail.co.th   055-705062-3   055-705062-3   แฟนเพจ