ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน “1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน” ณ แหล่งน้ำสระหนองปรือน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

 สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร


ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน “1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน” ณ แหล่งน้ำสระหนองปรือน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 22 มีนาคม 2565

นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และประมงอำเภอพรานกระต่าย ลงพื้นที่ร่วมกับกำนันตำบลวังตะแบก และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก สำรวจแหล่งน้ำเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน “1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน” ณ แหล่งน้ำสระหนองปรือน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลวังตะแบก  อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชรวันที่ 22 มีนาคม 2565 นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และประมงอำเภอพรานกระต่าย ลงพื้นที่ร่วมกับกำนันตำบลวังตะแบก และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก สำรวจแหล่งน้ำเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน “1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน” ณ แหล่งน้ำสระหนองปรือน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลวังตะแบก  อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระท...  188   กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมกับประมงอำเภอพรานกระต่าย ดำเนินการดรวจสอบ...  158  ร่วมงาน "จิบกาแฟ แชร์ความคิด ประจำเดือน เมษายน 2565" โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ...  147  ประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดกำแพงเพชร แ...  112  ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องผลการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงป...  104  กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ และกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง กลุ่มบริหารจัดการด้า...  103  ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็น...  99  นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นางจริญญา ศรีนวล ประมงอำเภอค...  91  ร่วมเปิดร้านค้า Fisherman Shop@Kamphaengphet ณ ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ขยายพันธุ์ แ...  87  ลงพื้นที่สำรวจผลผลิตสัตว์น้ำ (กิจกรรมทอดแห) ณ แหล่งน้ำบ้านวังเฉลียง หมู่ที่ 7 ตำ...  84


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร

     ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร  ชั้น 3   ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย  ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร 62000 https://www.facebook.com/kamphang.fish    kamphang_fish@hotmail.co.th   055-705062-3   055-705062-3   แฟนเพจ