ลงพื้นที่ติดตั้งป้ายเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำตามที่รัฐมนตรีหรือ คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดโดยอนุมัติรัฐมนตรีประกาศกำหนด จำนวน 4 แห่ง ในพื้นอำเภอพรานกระต่าย และอำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

 สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร


ลงพื้นที่ติดตั้งป้ายเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำตามที่รัฐมนตรีหรือ คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดโดยอนุมัติรัฐมนตรีประกาศกำหนด จำนวน 4 แห่ง ในพื้นอำเภอพรานกระต่าย และอำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 9 มีนาคม 2565

นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

ร่วมกับประมงอำเภอพรานกระต่าย ลงพื้นที่ติดตั้งป้ายเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำตามที่รัฐมนตรีหรือ

คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดโดยอนุมัติรัฐมนตรีประกาศกำหนด จำนวน 4 แห่ง ในพื้นอำเภอ

พรานกระต่าย และอำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

1ที่จับสัตว์น้ำอ่างเก็บน้ำวังน้ำแดง บริเวณท้องที่ หมู่ที่ 11 ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย

2.ที่จับสัตว์น้ำแม่น้ำปิง บริเวณหน้าวัดอมฤต ท้องที่ หมู่ที่ 7 ตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกส้มนคร

และ หมูที่ 8 ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร

3.ที่จับสัตว์น้ำแม่น้ำปิง บริเวณหน้าวัดศรีหัตถะยาราม (วัดคลองเมือง) ท้องที่ หมู่ที่ 3 ตำบลโกส้มพี

อำเภอโกสัมพีนคร

ที่รับสัตว์น้ำแม่น้ำปิง บริเวณหน้าวัดมะเดื่อชุมพร ท้องที่ หมู่ที่ 4 ตำบลโกส้มพี อำเภอโกส้มพีนคร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระท...  188   กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมกับประมงอำเภอพรานกระต่าย ดำเนินการดรวจสอบ...  157  ร่วมงาน "จิบกาแฟ แชร์ความคิด ประจำเดือน เมษายน 2565" โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ...  145  ประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดกำแพงเพชร แ...  111  กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ และกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง กลุ่มบริหารจัดการด้า...  103  ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็น...  97  ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องผลการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงป...  96  นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นางจริญญา ศรีนวล ประมงอำเภอค...  91   หน่วยงานกรมประมง โดยสำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเ...  87  ร่วมเปิดร้านค้า Fisherman Shop@Kamphaengphet ณ ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ขยายพันธุ์ แ...  86


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร

     ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร  ชั้น 3   ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย  ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร 62000 https://www.facebook.com/kamphang.fish    kamphang_fish@hotmail.co.th   055-705062-3   055-705062-3   แฟนเพจ