วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศพก.เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มันสำปะหลังบ้านทุ่งแก้ว ม.15 ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร โด

 สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร


วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศพก.เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มันสำปะหลังบ้านทุ่งแก้ว ม.15 ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร โด 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 19 มกราคม 2565 
นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และประมงอำเภอคลองขลุง พร้อมทีมงาน ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศพก.เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มันสำปะหลังบ้านทุ่งแก้ว ม.15 ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายสดุดี พุทธัง นายอำเภอคลองขลุง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แนวทางในการปฎิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง และการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง เพื่อลดความเสี่ยงและความเสียหายในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง ในพื้นที่ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุงวันที่ 19 มกราคม 2565 
นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และประมงอำเภอคลองขลุง พร้อมทีมงาน ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศพก.เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มันสำปะหลังบ้านทุ่งแก้ว ม.15 ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายสดุดี พุทธัง นายอำเภอคลองขลุง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แนวทางในการปฎิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง และการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง เพื่อลดความเสี่ยงและความเสียหายในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง ในพื้นที่ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระท...  186   กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมกับประมงอำเภอพรานกระต่าย ดำเนินการดรวจสอบ...  152  ร่วมงาน "จิบกาแฟ แชร์ความคิด ประจำเดือน เมษายน 2565" โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ...  131  ลงพื้นที่ร่วมกับผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น เตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัต...  109  ประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดกำแพงเพชร แ...  107  กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ และกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง กลุ่มบริหารจัดการด้า...  100  กิจกรรม “๑ เมษายน วันข้าราฃการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน” โดยหน่วยงานจากกรมประมงได้ส...  95  ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็น...  94  ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานะการประกอบกิจการ การเลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procam...  93  นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นางจริญญา ศรีนวล ประมงอำเภอค...  87


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร

     ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร  ชั้น 3   ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย  ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร 62000 https://www.facebook.com/kamphang.fish    kamphang_fish@hotmail.co.th   055-705062-3   055-705062-3   แฟนเพจ