ประชุมติดตามและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการโครงการตามแผนการตรวจราชการ

 สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร


ประชุมติดตามและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการโครงการตามแผนการตรวจราชการ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


12 มกราคม 2565

นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นายขจรพงศ์  พิเดช หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมติดตามและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการโครงการตามแผนการตรวจราชการ  ผ่านApplication Zoom โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงและสหกรณ์ เขต18 นายชาตรี บุนนาค เป็นประธาน ในการนี้สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร ได้นำเสนอชนิดสินค้าเกษตรที่สำคัญ 3 ชนิด ได้แก่ปลานิล ปลาดุก และปลาทับทิม พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญตามแนวทางการตรวจราชการฯ12 มกราคม 2565 นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นายขจรพงศ์  พิเดช หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมติดตามและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการโครงการตามแผนการตรวจราชการ  ผ่านApplication Zoom โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงและสหกรณ์ เขต18 นายชาตรี บุนนาค เป็นประธาน ในการนี้สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร ได้นำเสนอชนิดสินค้าเกษตรที่สำคัญ 3 ชนิด ได้แก่ปลานิล ปลาดุก และปลาทับทิม พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญตามแนวทางการตรวจราชการฯ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค   187   เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมบรรยาย ในหัวข้อเรื่องการขึ...  165  นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระท...  151  ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ "หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้"   136  กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมกับประมงอำเภอพรานกระต่าย ดำเนินการดรวจสอบ...  128  นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมติดตามงานตามแผนการตรวจ ร...  109  การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   98  นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชรมอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการ...  98  ร่วมงาน "จิบกาแฟ แชร์ความคิด ประจำเดือน เมษายน 2565" โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ...  97  ประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดกำแพงเพชร แ...  92


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร

     ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร  ชั้น 3   ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย  ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร 62000 https://www.facebook.com/kamphang.fish    kamphang_fish@hotmail.co.th   055-705062-3   055-705062-3   แฟนเพจ