รายละเอียดการสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตราทั่วประเทศ

 สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร


รายละเอียดการสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตราทั่วประเทศ รับสมัคร : พนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยวิธี : จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (สำนักงานประจังหวัด)
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท :  
จำนวน : 406 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ทักษะ/สมรรถนะ : ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
   
   
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://opsmoac.thaijobjob.com

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!