วันที่ 9 กันยายน 2563 โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด)

วันที่ 9 กันยายน 2563 โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 

โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร


วันที่ 9 กันยายน 2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลตราด / ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง) โดย ว่าที่ เรือโท ประจักษ์ สาธุธรรม เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน , นายพรชัย พอกพูล เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลตราด รวม 3 นาย ร่วมกับ นางสาววรรณวิมล ทวีวิกยการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง กองตรวจการประมง กรมประมง ,  ประมงอำเภอแหลมงอบ , ประมงอำเภอเมืองตราด , ประมงอำเภอคลองใหญ่ และสำนักงานประมงจังหวัดตราด ออกปฏิบัติงานติดตามความก้าวหน้าโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร กิจกรรมพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง ณ กลุ่มกองทุนอนุรักษ์ทะเลและชายฝั่ง , กลุ่มเรือประมงพื้นบ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านน้ำเชี่ยว , กลุ่มประมงพื้นบ้านเจ๊กลัก พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาแนวทางในการดำเนินการตามโครงการฯ ที่แต่ล่ะกลุ่มประมงท้องถิ่น ได้เลือกดำเนินกิจกรรมต่างๆ ไว้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 จับกุมเรือประมงเครื่องมือคราดหอยประกอบเรือกล เรือตรวจประม...  228   ผู้บริหารกองตรวจการประมง   104  ผู้บริหารกรมประมง   92  วันที่ 1 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด) ...  79  วันที่ 9 - 11 เมษายน 2565 กิจกรรมการควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงในพื้นที่ทะเลชายฝั่...  73  กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ   71  วันที่ 13 - 17 เมษายน 2565 กิจกรรมการควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงในพื้นที่ทะเลนอกชา...  69  โครงสร้างกรมประมง   68  วันที่ 29 - 30 เมษายน 2565 นปท.เกาะช้าง (ตราด) / ศปท.ระยอง ออกปฏิบัติงานตามแผนยุ...  65  วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 การควบคุมการทำประมงในพื้นที่ทะเลชายฝั่ง เรือตรวจประมงทะเล ...  55


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด)

     14/8 หมู่ 1 ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170    trat.patrol@gmail.com   039-510583 , 039-586151   039-510583   แฟนเพจ