วันที่ 14 สิงหาคม 2563 กิจกรรมพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด)

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 กิจกรรมพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง 

โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร


วันที่ 14 สิงหาคม 2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลตราด / ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง) โดย นายพรชัย พอกพูล เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และนายพิทักษ์ สาธุธรรม เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลตราด รวม 5 นาย ร่วมกับ ประมงอำเภอเขาสมิง , ประมงอำเภอเมืองตราด และสำนักงานประมงจังหวัดตราด  ออกปฏิบัติงานติดตามความก้าวหน้าโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร กิจกรรมพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง โดยจังหวัดตราดมีชุมชนประมงได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 10 ชุมชน โดยชุมชนชมรมเรือเล็กแสนตุ้ง เลือกดำเนินกิจกรรมการจัดตั้งและพัฒนาธนาคารสัตว์น้ำประจำชุมชน โดยการสร้างธนาคารปู เพื่อช่วยฟื้นฟูสัตว์น้ำให้แก่ชุมชน และชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ประมงชายฝั่ง บ้านปากคลองอ่าวระวะ เลือกดำเนินกิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงการจับสัตว์น้ำ เป็นการปรับเปลี่ยนเครื่องมือที่เหมาะสมและถูกกฎหมาย เพื่อสมาชิกในกลุ่มได้นำไปพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนเครื่องมือทำการประมงพื้นบ้านที่เหมาะสมกับสภาพการประมง ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 จับกุมเรือประมงเครื่องมือคราดหอยประกอบเรือกล เรือตรวจประม...  228   ผู้บริหารกองตรวจการประมง   104  ผู้บริหารกรมประมง   92  วันที่ 1 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด) ...  79  วันที่ 9 - 11 เมษายน 2565 กิจกรรมการควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงในพื้นที่ทะเลชายฝั่...  73  กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ   71  วันที่ 13 - 17 เมษายน 2565 กิจกรรมการควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงในพื้นที่ทะเลนอกชา...  69  โครงสร้างกรมประมง   68  วันที่ 29 - 30 เมษายน 2565 นปท.เกาะช้าง (ตราด) / ศปท.ระยอง ออกปฏิบัติงานตามแผนยุ...  65  วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 การควบคุมการทำประมงในพื้นที่ทะเลชายฝั่ง เรือตรวจประมงทะเล ...  55


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด)

     14/8 หมู่ 1 ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170    trat.patrol@gmail.com   039-510583 , 039-586151   039-510583   แฟนเพจ