วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 จับกุมเรือประมงเครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ประกอบเรือกล เรือตรวจประมงทะเล 203

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด)

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 จับกุมเรือประมงเครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ประกอบเรือกล เรือตรวจประมงทะเล 203 

จับกุมเรือประมงเครื่องมืออวนลาก

 เผยเเพร่: 2020-07-30  |   ข่าววันที่: 2020-07-30 |  อ่าน: 261 ครั้ง
 

           วันที่ 29 กรกฎาคม ๒๕๖3 นปท.ตราด / ศปท.เขต ๑ (ระยอง) กองตรวจการประมง กรมประมง โดย ว่าที่ เรือโท ประจักษ์ สาธุธรรม เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เรือตรวจประมงทะเล 203 สังกัดหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลตราด ออกปฏิบัติงานตามข้อร้องเรียนจากศูนย์ดำรงธรรม อำเภอเกาะช้าง เรื่องปัญหาความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการเรืออวนลากกุ้งฉิ่ว บริเวณบ้านบางเบ้า ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

ได้ทำการจับกุมเรือประมงกระทำความผิด จำนวน 2 ลำ ผู้ต้องหา 5 ราย

ชื่อเรือ น.นิรันดร์รุ่งเรือง ทะเบียนเรือ 631414699  เครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ประกอบเรือกล ผู้ต้องหา 3 ราย

สัตว์น้ำเบญจพรรณของกลางมีสภาพสดขณะจับกุม จำนวน 50 กิโลกรัม

ชื่อเรือ เพศยนาวิน ทะเบียนเรือ 546402619  เครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ประกอบเรือกล ผู้ต้องหา 2 ราย

สัตว์น้ำเบญจพรรณของกลางมีสภาพสดขณะจับกุม จำนวน 10 กิโลกรัม

บริเวณ ทะเลอ่าวไทย ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด  Lat 11° 57' 39"   Long 102° 17' 16" 

ข้อกล่าวหา 1. ผู้ต้องหาร่วมกันใช้เครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ประกอบเรือกลทำการประมงโดยไม่ได้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์จากอธิบดี

  2. ผู้ต้องหาร่วมกันใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้เครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ประกอบเรือกลที่มีช่องตาอวนก้นถุง ต่ำกว่า 4 เซนติเมตร

3.ซึ่งเป็นการฝ่าฝืน พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดขนาดช่องตาอวนก้นถุงของเครื่องมืออวนลากที่ให้ใช้ทำการประมง พ.ศ.2558 และประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดขนาดช่องตาอวนก้นถุงของเครื่องมืออวนลากที่ให้ใช้ ทำการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ลงฉบับวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 มีความผิดตามมาตรา 36 และ 67 (3) บทกำหนดโทษตามมาตรา 129 , 147 และ169

การดำเนินคดีอาญา ส่งพนักงานสอบสวน ร.ต.อ.ธนพนธ์ แต้มสะระ สถานีตำรวจเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

  1. ปจว. ข้อ 1 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 19.10 น. คดีที่ 168/63 ยึดทรัพย์ที่ 36/63
  2. ปจว. ข้อ 2 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 20.00 น. คดีที่ 169/63 ยึดทรัพย์ที่ 37/63

การดำเนินคดีทางปกครอง เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจตามมาตรา 105 (2) สั่งกักเรือประมงลำทั้ง 2 ลำ

เครื่องมืออวนและสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจำนวน 50 กิโลกรัม ไว้

ณ ท่าเทียบเรือบางเบ้า หมู่ 1 ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

เครื่องมืออวนและสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจำนวน 10 กิโลกรัม ไว้

ณ ท่าเทียบเรือสลักเพชร หมู่ 2 ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

จนกว่าจะมีการพิจารณาทางอาญาหรือทางปกครองจะแล้วเสร็จ และได้รายงานกองกฎหมายกรมประมงไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • วันที่ 3 กันยายน 2562 จับกุมเรือประมงเครื่องมือคราดหอย เรือตรวจประมง ย.06.. (304)  วันที่ 27 มีนาคม 2563 จับกุมเรือประมงเครื่องมือคราดหอย เรือตรวจประมงทะเล 112.. (291) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ออกปฏิบัติงานตามข้อร้องเรียนจากชาวประมงพื้นบ้าน เรือตรวจประมง ย.23.. (290) วันที่ 26 ตุลาคม 2562 จับกุมเรือประมงเครื่องมือคราดหอย เรือตรวจประมงทะเล 203.. (272) วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 จับกุมเรือประมงเครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ประกอบเรือกล เรือตรวจประมงทะเล 203.. (261) วันที่ 25 มกราคม 2563 การตรวจเรือประมงในพื้นที่เสี่ยงและปฏิบัติการเร่งด่วน เรือตรวจประมงทะเล 322.. (258) วันที่ 24 ธันวาคม 2562 บูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและการจัดการด้านแรงงานประมง เรือตรวจประมงทะเล 322.. (249) วันที่ 9 ตุลาคม 2562 การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง เรือตรวจประมง ย.06.. (236) วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ตรวจเฝ้าระวังการลักลอบทำการประมงคราดหอยด้วยเครื่องมือคราดประกอบเรือกล บริเวณทะเลอ่าวไทย จังหวัดตราด เรือตรวจประมง ย.06.. (229) วันที่ 26 กันยายน 2563 กิจกรรมควบคุมการทำการประมงในพื้นที่ทะเลนอกเขตทะเลชายฝั่ง เรือตรวจประมงทะเล 612.. (229) วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ลงพื้นที่สำรวจแปลงหอยแมลงภู่ บริเวณบ้านอ่าวกูด ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง จังหวัดตราด เรือตรวจประมง ย.06.. (228) วันที่ 17 มกราคม 2563 ร่วมพิธีเปิดงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ครั้งที่ 34.. (225) วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 จับกุมเรือประมงเครื่องมืออวนรุนที่ใช้ติดกับเรือยนต์ เรือตรวจประมง ย.06.. (221) วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการเรืออำพราง(ศ.นรินทร์) ทำการจับกุมเรือประมงกระทำความผ.. (220) วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการเรืออำพราง(ศ.นรินทร์) ทำการจับกุมเรือประมงกระทำความผ.. (220) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (209) วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง เรือตรวจประมงทะเล 322.. (201) วันที่ 15 ตุลาคม 2562 การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง เรือตรวจประมง ย.06.. (195) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมบูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและการจัดการด้านแรงงานประมง เรือตรวจประมงทะเล 322.. (195) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)ประจำปีงบประมาณ2563.. (193)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด)

     14/8 หมู่ 1 ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170