วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง เรือตรวจประมงทะเล 612/เรือตรวจประมง ย.06

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด)

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง เรือตรวจประมงทะเล 612/เรือตรวจประมง ย.06  

การควบคุมการทำประมงในพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง

 เผยเเพร่: 2020-07-24  |   ข่าววันที่: 2020-07-24 |  อ่าน: 206 ครั้ง
 

 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นปท.ตราด / ศปท.เขต ๑ (ระยอง) โดย ว่าที่ เรือโท ประจักษ์ สาธุธรรม เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เรือตรวจประมงทะเล 612/เรือตรวจประมง ย.06 สังกัดหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลตราด รวม 13 นาย ออกปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า โครงการจัดระเบียบการทำประมง  กิจกรรมจัดระเบียบการทำประมง กิจกรรมย่อยการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง ได้ดำเนินการออกควบคุมพื้นที่ทะเลอ่าวไทยจังหวัดตราด และทำการตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ จำนวน 11 ลำ ดังนี้

 

ที่

ชื่อเรือ

ทะเบียนเรือ

ขนาด

เครื่องมือ

Marking

 

คนเรือ

 

สัตว์น้ำ

ว/ด/ป

เวลา

           

รวม

ไทย

ต.ช.

ที่ได้

ขึ้นตรวจ

 

1

ทรัพย์ศิริ2

252323579

40.63

อวนลากแผ่นตะเฆ่

TM1291A

7

7

-

-

23 ก.ค.63

17.45

2

ภ.โชคดนัยนาวี2

027505966

92.34

อวนลากคู่

TL977A

15

1

14

4,000

23 ก.ค.63

19.25

3

ช.วสันต์สมุทร2

312301889

37.71

อวนลากคานถ่าง

TM1447A

5

2

3

60

23 ก.ค.63

19.36

4

ภ.โชคดนัยนาวี1

217515995

52.42

อวนลากคู่

TM933A

3

2

1

-

23 ก.ค.63

19.40

5

บุญพาโชคเจริญ

250923632

44.19

อวนลากคานถ่าง

TM1126A

6

2

4

750

23 ก.ค.63

20.05

6

ส.สุขแสงทอง2

576400516

10.79

อวนครอบปลากะตัก

TS3943E

4

3

1

2,000

23 ก.ค.63

20.10

7

วริศราวารี

392201035

20.25

อวนครอบปลากะตัก

TS4727A

4

2

2

-

23 ก.ค.63

20.28

8

ส.มณีรัตน์9

432300731

25.89

อวนครอบปลากะตัก

TS1396E

6

1

5

3,000

23 ก.ค.63

20.51

9

โชคอุทัยพิทักษ์ทรัพย์

576403564

20.06

อวนครอบปลากะตัก

TS2050E

5

3

2

1,500

23 ก.ค.63

21.09

10

ส.หิรัญ

392302158

8.58

อวนลากแผ่นตะเฆ่

TS3133A

4

1

3

500

23 ก.ค.63

21.33

11

เอกชัย

219005988

18.84

อวนครอบปลากะตัก

TS3111E

5

1

4

150

23 ก.ค.63

21.59

          จากการตรวจสอบเครื่องมือทำการประมง และเอกสารประจำเรือประมง ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่พบการกระทำความผิด     พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของกรมประมงในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย รวมถึงได้ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงเขตทะเลชายฝั่งจังหวัดตราด พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 18 สิงหาคม 2564 จับกุมเรือประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่ เรือตรวจประมง ย.06  (112)   วันที่ 4 กันยายน 2564 กิจกรรมการจัดการทรัพยากร กิจกรรมย่อยสำรวจ รวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรประมง เรือต... (98)  เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด) ร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บร... (90)  วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2564 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ช่วยเหลือการปฏิบัต... (89)  วันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมบูรณาการตรวจร่วมเรือประมง เรือตรวจประมงทะเล 612  (86)  หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง(ตราด) ร่วมตรวจรับพันธุ์กุ้งกุลาดำในโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น... (76)  วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ตรวจเรือในพื้นที่เสี่ยงและปฏิบัติการเร่งด่วน เรือตรวจประมงทะเล 112  (76)  วันที่ 30 สิงหาคม 2564 กิจกรรมปฏิบัติงานร่วมผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.ประม... (74)  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปราบประมงทะเลระยองพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยป้องก... (72)  วันที่ 2 กันยายน 2564 กิจกรรมการจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมย่อยรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรประมง เรือตร... (69)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด)

     14/8 หมู่ 1 ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170