วันที่ 24 ธันวาคม 2562 บูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและการจัดการด้านแรงงานประมง เรือตรวจประมงทะเล 322

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลตราด

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 บูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและการจัดการด้านแรงงานประมง เรือตรวจประมงทะเล 322 

บูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและการจัดการด้านแรงงานประมง

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-12-25  |   ข่าววันที่: 2019-12-25 |  อ่าน: 12 ครั้ง
 

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 นปท.ตราด / ศปท.เขต๑ (ระยอง) โดย ว่าที่ เรือโท ประจักษ์ สาธุธรรม เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เรือตรวจประมงทะเล 322 สังกัดหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลตราด รวม 6 นาย ออกปฏิบัติงานตามแผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง กิจกรรมย่อยบูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและการจัดการด้านแรงงานประมง ร่วมกับหน่วยงาน กอ.รมน. จังหวัดตราด และทีมสหวิชาชีพจังหวัดตราด ได้ดำเนินการออกตรวจพื้นที่ทะเลอ่าวไทย จังหวัดตราด และทำการตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ จำนวน 5 ลำ ดังนี้

 

ที่

ชื่อเรือ

ทะเบียนเรือ

ขนาด

เครื่องมือ

Marking

คนเรือ

สัตว์น้ำ

ที่ได้

ว/ด/ป

ขึ้นตรวจ

เวลา

รวม

ไทย

ต.ช.

1

ก.ลาภรุ่งโรจน์1

307401585

74.23

อวนครอบปลากะตัก

TL1359E

11

1

10

750

24 ธ.ค.62

09.25

2

ภ.โชคดนัยนาวี

137508797

60.99

อวนลากคู่

TL950A

13

2

11

8,000

24 ธ.ค.62

10.10

3

ภ.โชคดนัยนาวี5

297525310

61.81

อวนลากคู่

TL951A

3

2

1

-

24 ธ.ค.62

10.22

4

โชคจรัญนาวา

526480338

20.43

อวนลากคานถ่าง

TS4086A

4

3

1

100

24 ธ.ค.62

10.55

5

เพชรสมุทร2

312300655

28.91

อวนลากคานถ่าง

TS1227A

6

3

3

400

24 ธ.ค.62

11.07

 

จากการตรวจสอบเครื่องมือทำการประมง และเอกสารประจำเรือประมง ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่พบการกระทำความผิด พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของกรมประมงในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย รวมถึง ได้ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงเขตทะเลชายฝั่ง จังหวัดตราด พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ออกปฏิบัติงานตรวจยึดตะแกรงคราดหอยลาย เรือตรวจประมงทะเล 203.. (170)  เรือตรวจการประมงประจำหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลตราด.. (152) จับกุมเรือประมงเครื่องมืออวนรุน วันที่ 2 มิ.ย.2562.. (144) วันที่ 21 สิงหาคม 2562 จับกุมเรือประมงเครื่องมือคราดหอย เรือตรวจประมงทะเล 322.. (142) 25 มิ.ย.2562 จับกุมเรือประมงเครื่องมืออวนรุน เรือตรวจประมงทะเล 203.. (133) วันที่ 6 ก.ค.2562 จับกุมเรือประมงเครื่องมือคราดหอย เรือยางตรวจการณ์.. (128) 5 ก.ค.2562 การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั้ง เรือตรวจประมงทะเล 203.. (125) จับกุมเรือประมงเครื่องมือปั่นไฟ วันที่ 1 พ.ค.2562.. (116) ภูมิประเทศเกาะช้าง.. (110) 10 มิ.ย.2562 การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง เรือตรวจประมงทะเล 203.. (106) 20 มิ.ย.2562 กิจกรรมตรวจร่วมเรือประมงและการจัดการด้านแรงงานประมง เรือตรวจประมงทะเล 322.. (105) วันที่ 3 กันยายน 2562 จับกุมเรือประมงเครื่องมือคราดหอย เรือตรวจประมง ย.06.. (105) วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ออกปฏิบัติงานการตรวจเรือประมงในพื้นที่เสี่ยงและปฏิบัติการเร่งด่วน เรือตรวจประมงทะเล 203.. (105) วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 จับกุมเรือประมงเครื่องมือคราดหอย (ผู้ต้องหาหลบหนี) เรือตรวจประมงทะเล 203 .. (103) วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ตรวจพื้นที่ทะเลอ่าวไทยเขตประมงชายฝั่งจังหวัดตราด เรือตรวจประมงทะเล 322.. (103) จับกุมเรือประมงเครื่องมืออวนรุน วันที่ 13 พ.ค.2562.. (101) กิจกรรมย่อยจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน ครั้งที่ 3.. (94) จับเรือประมงเครื่องมืออวนรุน วันที่ 16พ.ค.2562.. (91) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (90) วันที่ 26 ตุลาคม 2562 จับกุมเรือประมงเครื่องมือคราดหอย เรือตรวจประมงทะเล 203.. (80)

    Copyright © 2016-2020 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลตราด

     หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลตราด ที่อยู่ : หมู่ 1 ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170