วันที่ 20 ธันวาคม 2562 การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง เรือตรวจประมงทะเล 203

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลตราด

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง เรือตรวจประมงทะเล 203 

การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-12-21  |   ข่าววันที่: 2019-12-21 |  อ่าน: 10 ครั้ง
 

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 นปท.ตราด / ศปท.เขต๑ (ระยอง) โดย ว่าที่ เรือโท ประจักษ์ สาธุธรรม เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เรือตรวจประมงทะเล 203 สังกัดหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลตราด รวม 6 นาย ออกปฏิบัติงานตามแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง กิจกรรมย่อยการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง ได้ดำเนินการออกควบคุมพื้นที่ทะเลอ่าวไทย จังหวัดตราด และทำการตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ จำนวน 5 ลำ ดังนี้

 

ที่

ชื่อเรือ

ทะเบียนเรือ

ขนาด

เครื่องมือ

Marking

คนเรือ

สัตว์น้ำ

ที่ได้

ว/ด/ป

ขึ้นตรวจ

เวลา

รวม

ไทย

ต.ช.

1

ก.รุ่งวัฒนา

399001923

50.84

อวนครอบปลากะตัก

TM839E

14

2

12

-

20 ธ.ค.62

13.50

2

แสงวรรณา3

222013657

48.44

อวนลากคานถ่าง

TM2682A

4

1

3

-

20 ธ.ค.62

14.04

3

โชคพีรพัฒน์

247704265

25.91

อวนลากคานถ่าง

TS2401A

5

3

2

10

20 ธ.ค.62

14.36

4

ภ.โชคดนัยนาวี

137508797

60.99

อวนลากคู่

TL950A

13

2

11

9,000

20 ธ.ค.62

14.56

5

ภ.โชคดนัยนาวี5

297525310

61.81

อวนลากคู่

TL951A

3

2

1

-

20 ธ.ค.62

15.10

 

จากการตรวจสอบเครื่องมือทำการประมง และเอกสารประจำเรือประมง ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่พบการกระทำความผิด พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของกรมประมงในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย รวมถึงได้ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงเขตทะเลชายฝั่งจังหวัดตราด พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ออกปฏิบัติงานตรวจยึดตะแกรงคราดหอยลาย เรือตรวจประมงทะเล 203.. (170)  เรือตรวจการประมงประจำหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลตราด.. (152) จับกุมเรือประมงเครื่องมืออวนรุน วันที่ 2 มิ.ย.2562.. (144) วันที่ 21 สิงหาคม 2562 จับกุมเรือประมงเครื่องมือคราดหอย เรือตรวจประมงทะเล 322.. (142) 25 มิ.ย.2562 จับกุมเรือประมงเครื่องมืออวนรุน เรือตรวจประมงทะเล 203.. (133) วันที่ 6 ก.ค.2562 จับกุมเรือประมงเครื่องมือคราดหอย เรือยางตรวจการณ์.. (128) 5 ก.ค.2562 การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั้ง เรือตรวจประมงทะเล 203.. (125) จับกุมเรือประมงเครื่องมือปั่นไฟ วันที่ 1 พ.ค.2562.. (116) ภูมิประเทศเกาะช้าง.. (110) 10 มิ.ย.2562 การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง เรือตรวจประมงทะเล 203.. (106) 20 มิ.ย.2562 กิจกรรมตรวจร่วมเรือประมงและการจัดการด้านแรงงานประมง เรือตรวจประมงทะเล 322.. (105) วันที่ 3 กันยายน 2562 จับกุมเรือประมงเครื่องมือคราดหอย เรือตรวจประมง ย.06.. (105) วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ออกปฏิบัติงานการตรวจเรือประมงในพื้นที่เสี่ยงและปฏิบัติการเร่งด่วน เรือตรวจประมงทะเล 203.. (105) วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 จับกุมเรือประมงเครื่องมือคราดหอย (ผู้ต้องหาหลบหนี) เรือตรวจประมงทะเล 203 .. (103) วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ตรวจพื้นที่ทะเลอ่าวไทยเขตประมงชายฝั่งจังหวัดตราด เรือตรวจประมงทะเล 322.. (103) จับกุมเรือประมงเครื่องมืออวนรุน วันที่ 13 พ.ค.2562.. (101) กิจกรรมย่อยจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน ครั้งที่ 3.. (94) จับเรือประมงเครื่องมืออวนรุน วันที่ 16พ.ค.2562.. (91) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (90) วันที่ 26 ตุลาคม 2562 จับกุมเรือประมงเครื่องมือคราดหอย เรือตรวจประมงทะเล 203.. (80)

    Copyright © 2016-2020 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลตราด

     หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลตราด ที่อยู่ : หมู่ 1 ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170