10 มิ.ย.2562 การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง เรือตรวจประมงทะเล 203

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด)

10 มิ.ย.2562 การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง เรือตรวจประมงทะเล 203 

การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง

 เผยเเพร่: 2019-06-11  |   ข่าววันที่: 2019-06-11 |  อ่าน: 118 ครั้ง
 

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 นปท.ตราด / ศปท.เขต๑ (ระยอง) โดย นายมณฑล เขตร์ประดิษฐ์ นายท้ายเรือกลชายทะเล ส.4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เรือตรวจประมงทะเล 203 สังกัดหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลตราด รวม 6 นาย ออกปฏิบัติงานตามแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง กิจกรรมย่อยการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง ได้ดำเนินการออกควบคุมพื้นที่ทะเลอ่าวไทย จังหวัดตราด และทำการตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ จำนวน 20 ลำ ดังนี้

 • เรือ ส.โชควิริยะ                            ขนาด 74.65 ตันกรอส (อวนลากคานถ่าง)                             ทะเบียนเรือ 301000470
 • เรือ ต.ธงชัยนาวี                            ขนาด 38.47 ตันกรอส (อวนลากคานถ่าง)                             ทะเบียนเรือ 312305231
 • เรือ บุญพาโชคเจริญ                       ขนาด 44.19 ตันกรอส (อวนลากคานถ่าง)                             ทะเบียนเรือ 250923632
 • เรือ ลาภชุมพล 3                          ขนาด 14.18 ตันกรอส (อวนลากคานถ่าง)                             ทะเบียนเรือ 556400198
 • เรือ โชคนาวิน                               ขนาด 44.73 ตันกรอส (อวนลากคานถ่าง)                             ทะเบียนเรือ 302300085
 • เรือ ร.ธนศิริ 4                              ขนาด 54.56 ตันกรอส (อวนลากคานถ่าง)                             ทะเบียนเรือ 300900318
 • เรือ ร.ธนศิริ 2                              ขนาด 50.24 ตันกรอส (อวนลากคานถ่าง)                             ทะเบียนเรือ 262325557
 • เรือ อ.โชคคณาศรีนุวัติ 2                  ขนาด 52.02 ตันกรอส (อวนลากคานถ่าง)                             ทะเบียนเรือ 536100728
 • เรือ ศักดิ์นรินทร์                            ขนาด 35.90 ตันกรอส (อวนลากคานถ่าง)                             ทะเบียนเรือ 242018431
 • เรือ ป.ตนานุประวัติ                        ขนาด 29.86 ตันกรอส (อวนลากคานถ่าง)                             ทะเบียนเรือ 307501254
 • เรือ พรรุ่งทิพย์                              ขนาด 22.88 ตันกรอส (อวนลากคานถ่าง)                             ทะเบียนเรือ 312304879
 • เรือ บ.โชคอรวรรณ                         ขนาด 39.48 ตันกรอส (อวนลากแผ่นตะเฆ่)                           ทะเบียนเรือ 312200122
 • เรือ จงเจริญพร 5                          ขนาด 30.18 ตันกรอส (อวนลากแผ่นตะเฆ่)                           ทะเบียนเรือ 272211491
 • เรือ พรธีรภัทร                              ขนาด 69.69 ตันกรอส (อวนล้อมจับปลากะตัก)                       ทะเบียนเรือ 332300332
 • เรือ กุญชรโชค 31                         ขนาด 27.46 ตันกรอส (อวนครอบหมึก)                              ทะเบียนเรือ 494300111
 • เรือ โชคธีรภัทร 1                          ขนาด 11.70 ตันกรอส (เรือปั่นไฟ)                                    ทะเบียนเรือ 466400694
 • เรือ วีระศิริ 38                             ขนาด 12.82 ตันกรอส (เรือปั่นไฟ)                                    ทะเบียนเรือ 513180377
 • เรือ วีระศิริ 43                             ขนาด 14.67 ตันกรอส (เรือปั่นไฟ)                                    ทะเบียนเรือ 513183343
 • เรือ โชคสกุลไชย 2                         ขนาด 13.43 ตันกรอส (เรือปั่นไฟ)                                    ทะเบียนเรือ 322200637
 • เรือ สกุลเจริญ                              ขนาด 27.26 ตันกรอส (อวนครอบปลากะตัก)                        ทะเบียนเรือ 167600294

จากการตรวจสอบเครื่องมือทำการประมง และเอกสารประจำเรือประมง ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่พบการกระทำความผิด พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของกรมประมงในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย รวมถึง ได้ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงเขตทะเลชายฝั่ง จังหวัดตราด พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


 Tags

 •  Hit 20 อันดับ
 • วันที่ 3 กันยายน 2562 จับกุมเรือประมงเครื่องมือคราดหอย เรือตรวจประมง ย.06.. (284)  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ออกปฏิบัติงานตามข้อร้องเรียนจากชาวประมงพื้นบ้าน เรือตรวจประมง ย.23.. (258) วันที่ 26 ตุลาคม 2562 จับกุมเรือประมงเครื่องมือคราดหอย เรือตรวจประมงทะเล 203.. (255) วันที่ 27 มีนาคม 2563 จับกุมเรือประมงเครื่องมือคราดหอย เรือตรวจประมงทะเล 112.. (249) วันที่ 25 มกราคม 2563 การตรวจเรือประมงในพื้นที่เสี่ยงและปฏิบัติการเร่งด่วน เรือตรวจประมงทะเล 322.. (238) วันที่ 24 ธันวาคม 2562 บูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและการจัดการด้านแรงงานประมง เรือตรวจประมงทะเล 322.. (228) วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 จับกุมเรือประมงเครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ประกอบเรือกล เรือตรวจประมงทะเล 203.. (220) วันที่ 9 ตุลาคม 2562 การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง เรือตรวจประมง ย.06.. (218) วันที่ 26 กันยายน 2563 กิจกรรมควบคุมการทำการประมงในพื้นที่ทะเลนอกเขตทะเลชายฝั่ง เรือตรวจประมงทะเล 612.. (211) วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ตรวจเฝ้าระวังการลักลอบทำการประมงคราดหอยด้วยเครื่องมือคราดประกอบเรือกล บริเวณทะเลอ่าวไทย จังหวัดตราด เรือตรวจประมง ย.06.. (208) วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ลงพื้นที่สำรวจแปลงหอยแมลงภู่ บริเวณบ้านอ่าวกูด ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง จังหวัดตราด เรือตรวจประมง ย.06.. (206) วันที่ 17 มกราคม 2563 ร่วมพิธีเปิดงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ครั้งที่ 34.. (194) วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง เรือตรวจประมงทะเล 322.. (184) วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 จับกุมเรือประมงเครื่องมืออวนรุนที่ใช้ติดกับเรือยนต์ เรือตรวจประมง ย.06.. (184) วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ตรวจพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด.. (181) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)ประจำปีงบประมาณ2563.. (180) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมบูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและการจัดการด้านแรงงานประมง เรือตรวจประมงทะเล 322.. (177) วันที่ 15 ตุลาคม 2562 การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง เรือตรวจประมง ย.06.. (177) วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการเรืออำพราง(ศ.นรินทร์) ทำการจับกุมเรือประมงกระทำความผ.. (170) วันที่ 16 ธันวาคม 2562 การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง เรือตรวจประมงทะเล 203.. (159)

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด)

   14/8 หมู่ 1 ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170