วันที่ 29 - 30 กันยายน 2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด) / ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง ให้การต้อนรับผู้อำนวยการกองตรวจการประมง (นายประจวบ เจี้ยงยี่)

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด)

วันที่ 29 - 30 กันยายน 2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด) / ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง ให้การต้อนรับผู้อำนวยการกองตรวจการประมง (นายประจวบ เจี้ยงยี่) 

ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน


วันที่ 29 - 30 กันยายน 2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด) / ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง โดย ว่าที่ เรือโท ประจักษ์ สาธุธรรม ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด) ให้การต้อนรับผู้อำนวยการกองตรวจการประมง (นายประจวบ เจี้ยงยี่) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการอบรมสัมมนาอาสาสมัครป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย และสร้างความเข้าใจอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระยะที่ 3 ณ โรงแรมตราดซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดตราด และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มอนุรักษ์ประมงพื้นบ้านแหลมเทียน ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด พร้อมมอบนโยบายแผนการปฏิบัติงานและรับฟังปัญหาอุปสรรคจากกลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)ประจำปีงบประมาณ2566    54   วันที่ 29 - 30 กันยายน 2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด) / ศู...  54  ว่าที่ เรือโท ประจักษ์ สาธุธรรม เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เ...  54  วันที่ 22 ตุลาคม 2565 นปท.เกาะช้าง (ตราด) / ศปท.ระยอง กองตรวจการประมง กรมประมง โ...  49  วิสัยทัศน์ พันธกิจ   48  วันที่ 7 ธันวาคม 2565 กิจกรรมการควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง เรือ...  32  หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด) เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน “วันวีรกรร...  32  นายพรชัย  พอกพูล เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เรือตรวจประมงทะเ...  28  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นปท.เกาะช้าง (ตราด) / ศปท.ระยอง กองตรวจการประมง กร...  27  วันที่ 13 ธันวาคม 2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด) ร่วมประชุ...  26


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด)

     14/8 หมู่ 1 ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170    trat.patrol@gmail.com   039-510583 , 039-586151   039-510583   แฟนเพจ