วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง กลุ่มประมงพื้นบ้านและประมงชายฝั่งขนาดเล็กบ้านเจ็กแบ้ ประจำปี 2565

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง กลุ่มประมงพื้นบ้านและประมงชายฝั่งขนาดเล็กบ้านเจ็กแบ้ ประจำปี 2565 

โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนประมง...


วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด)/ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง โดย นายพีระ คำจันทร์ นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด) ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอเกาะช้าง ออกปฏิบัติงานติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง ประจำปี 2565 ของกลุ่มประมงพื้นบ้านและประมงชายฝั่งขนาดเล็กบ้านเจ็กแบ้ เลขที่ 25 หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด โดยกลุ่มประมงพื้นบ้านเลือกกิจกรรมพัฒนาอาชีพประมง เป็นการปรับเปลี่ยนเครื่องมือที่เหมาะสมและถูกกฎหมาย สามารถจัดหาเครื่องมือทำการประมงได้ตามความต้องการของชุมชน โดยเป็นเครื่องมือที่มีความเหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมายตามมาตรฐานการทำการประมงอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งสอบถามปัญหาและอุปสรรคในการทำการประมง และตรวจเยี่ยมชุมชนประมงในพื้นที่อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ นปท.เกาะช้าง (ตราด) / ศปท.ระยอง โดย นายพรชัย พอกพูล เจ้า...  59   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)ประจำปีงบประมาณ2566    54  วันที่ 29 - 30 กันยายน 2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด) / ศู...  53  ว่าที่ เรือโท ประจักษ์ สาธุธรรม เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เ...  50  วิสัยทัศน์ พันธกิจ   48  วันที่ 22 ตุลาคม 2565 นปท.เกาะช้าง (ตราด) / ศปท.ระยอง กองตรวจการประมง กรมประมง โ...  48  วันที่ 7 ธันวาคม 2565 กิจกรรมการควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง เรือ...  32  นายพรชัย  พอกพูล เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เรือตรวจประมงทะเ...  28  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นปท.เกาะช้าง (ตราด) / ศปท.ระยอง กองตรวจการประมง กร...  27  วันที่ 13 ธันวาคม 2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด) ร่วมประชุ...  26


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด)

     14/8 หมู่ 1 ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170    trat.patrol@gmail.com   039-510583 , 039-586151   039-510583   แฟนเพจ