วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง กลุ่มประมงพื้นบ้านและประมงชายฝั่งขนาดเล็กบ้านเจ็กแบ้ ประจำปี 2565

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง กลุ่มประมงพื้นบ้านและประมงชายฝั่งขนาดเล็กบ้านเจ็กแบ้ ประจำปี 2565 

โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนประมง...


วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด)/ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง โดย นายพีระ คำจันทร์ นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด) ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอเกาะช้าง ออกปฏิบัติงานติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง ประจำปี 2565 ของกลุ่มประมงพื้นบ้านและประมงชายฝั่งขนาดเล็กบ้านเจ็กแบ้ เลขที่ 25 หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด โดยกลุ่มประมงพื้นบ้านเลือกกิจกรรมพัฒนาอาชีพประมง เป็นการปรับเปลี่ยนเครื่องมือที่เหมาะสมและถูกกฎหมาย สามารถจัดหาเครื่องมือทำการประมงได้ตามความต้องการของชุมชน โดยเป็นเครื่องมือที่มีความเหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมายตามมาตรฐานการทำการประมงอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งสอบถามปัญหาและอุปสรรคในการทำการประมง และตรวจเยี่ยมชุมชนประมงในพื้นที่อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 จับกุมเรือประมงเครื่องมือคราดหอยประกอบเรือกล เรือตรวจประม...  175   วันที่ 13 มกราคม 2565 กิจกรรมการควบคุมการทำประมงในพื้นที่ทะเลชายฝั่ง เรือตรวจประ...  106  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่เรือตรวจประมง ย.06 สังกัดหน่วยป้องกันและปรา...  89  วันที่ 8 มกราคม 2565 จับกุมเรือประมงเครื่องมืออวนรุนที่ใช้ติดกับเรือยนต์   88  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ว่าที่ เรือโท ประจักษ์ สาธุธรรม เจ้าพนักงานประมงชำนาญง...  85  วันที่ 14 มกราคม 2565 กิจกรรมการควบคุมการทำประมงในพื้นที่ทะเลชายฝั่ง เรือตรวจประ...  80  วันที่ 27 - 28 มกราคม 2565 กิจกรรมบูรณาการตรวจร่วมเรือประมง เรือตรวจประมงทะเล 61...  78  วันที่ 7 มกราคม 2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด) เข้าร่วมชี้...  70  วันที่ 11 มกราคม 2565 ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง (นายวิระ ...  69  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด) เข้าร่...  68


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด)

     14/8 หมู่ 1 ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170    trat.patrol@gmail.com   039-510583 , 039-586151   039-510583   แฟนเพจ